STYRELSEN OCH FÖRTROENDEVALDA

             

    Styrelsen


                  Ordförande

                  Lambert Renner         mobil 070 4645511

                                                  e-post  lc.renner@live.se                  Sekreterare

                  Allan Jonsson             mobil 073 0206373

                                                  e-post  nilsallan@gmail.com

                                   Kassör

           Stig Hermansson        tfn 0586-52864

                                           mobil 070 5752864

                                            e-post  stig.hermansson@bahnhof.se


                  Ledamöter:

                  Leif Dördal                 mobil  073 5450418

                                                                                       

                  Kurt Blixt                   mobil  070 3325730

                  Supleanter:

                  Kjell Kihlström

                  Lennart Köllerstam                  Lotteriansvarig

                  Birgitta Hermansson    tfn  0586-52864   

                                                   mobil 070 2677518

                                                   e-post  birgitta.hermansson2@bahnhof.se
                 


                  Org.nr:  802514-2350


                  BankGiro 319-7704


                  E-post:        bowling@pbkstrike.se

                 

                  Webansvarig: Rolf Karlsson


                     Övriga funktionärer


     

     Tävlingskommité:

     

     Leif Dördal

     Christina Svärd

     Bengt Hagman

     Allan Jonsson

     Kenneth Engman


   


     UK Länsserien:

     Lambert Renner

     Lisbeth Kilström


     Festkommitté:

     Gunnel Johansson

     Birgitta Nilsson

     Ulla Käller

     


     Revisorer:

     Lars Hansson

     Torbjörn Flod


     Rev.suppleant:

     Johan Axinger


     Valberedning:

   

     Copyright © All Rights Reserved