EXTERNA

Till Höstglöden i Hällefors har vi har bokat 12 platser till den 27 september KL 11,00.

Alla latser är bokade.

Finns önskemål att spela tävlingen så ser vi på möjligheter till alternativ speltid.

Kontakta Stig eller Allan.


Till Fagerstasexan i Fagersta är tid bokad till den 18 oktober KL 12,00 med 8 platser. Nu finns anmälningslista på anslagstavlan. Blir vi fler än 8 deltagare så hör vi efter om fler platser.

PRO:S Riksmästerskap, tävlinen avgörs i Stockholm.

Finns det klubbmedlemmar som är intresserade att spela denna tävling så finns information på anslagstavlan. Två alternativ till starttider 13,00 eller 16,00.

Priser för spel och eventuell trerätters middag framgår av inbjudan.

Kontakta Stig eller Allan