HistorikHISTORIK


       Några av de pensionärer som spelade bowling i Korpens regi föreslog att bilda en egen klubb

sagt och gjort.


Klubbens första protokollförda styrelsemöte hölls i bowlinghallen den 5 aug 1986

under ledning av Harry Grundström.

På dagordningen stod bildandet av en bowlingklubb för pensionärer i Karlskoga.

Harry Grundström valdes till ordförande för mötet, sekreterare Martin Nilsson,

protokolljustrare Stina Wallgren och Astrid Haglund.


Mötet beslutade att klubben skulle bestå av 5 st styrelseledamöter, 2 st suppleanter och 2 st revisorer.

Till styrelseledamöter valdes Harry Grundström, Elis Sundberg, John Högberg, Tage Lind och Martin Nilsson. Suppleanter Sten Ryden och Ingrid Nilsson. Revisorer Elof Eriksson och Herman Karlsson.


30 sept 1986 hölls första mötet med interimsstyrelsen under ledning av Harry. Namnfrågan togs upp till behandling. Elis Sundberg kom med förslaget "STRIK" detta namn godtogs genom röstning vid ett klubbmöte

den 28 okt 1986, medlemsantalet var 51 st.

13 st 3-mannalag deltog i seriespel, utbyte skedde med andra klubbar, Karlstad, Örebro och Filipstad.

2 st 6-mannalag och ett damlag anmäldes till Rikskorpen. Årsavgiften var 10 kr.


Klubbens första årsmöte hölls den 18 feb 1987.

I styrelsen ingick ordf. Harry Grundström, v.ordf. Östen Claesson, sekr. Tage Lind, v.sekr. Agnes Morberg, kassör Karl-Erik Karlsson, suppleanter Anna-Greta Andersson och Olle Karlsson.

Klubbmästerskap för 5-mannalag där ett lag från varje pensionärsförening deltar startades upp liksom en lokalserie för 4-mannalag. Medlemsantalet var 54 st och årsavgiften 20 kr.


1988 var medlemsantalet 88 st, årsavgiften 20 kr.


1989 var medlemsantalet 95 st, årsavgiften 30 kr.


1990 blev ett händelserikt år.

Det första internationella utbytet i bowling mot Lykkeberg Bowlingklubb Fredrikstad Norge.

Första mötet var i Fredrikstad den 20 feb, där spel om ett vandringspris startades.

PBK Strike tog första inteckningen med 6045 poäng mot Lykkeberg 5946 poäng. Bästa PBK-are var Birgit Nilsson och Anna-Greta Andersson damer, Tage Lind och Bruno Finetto herrar. Retur möte var i Karlskoga den 17 aug. PBK Strike tog andra inteckningen med 6307 poäng mot 5805 poäng.

Medlemsantalet var 103 st, årsavgiften 40 kr.


1991 var ett jubileumsår.

PBK Strike erövrade vandringspriset i en 3:e rak seger mot Lykkeberg i Fredrikstad den 18 april med

6851 poäng mot 5998 poäng.

Klubben deltager i en länsserie med 2 st 4-mannalag, övriga deltagare Örebro, Nora, Lindesberg, Hallsberg, Kumla och Degerfors.

Medlemantalet är 109 st, årsavgiften 40 kr.PBK Strike´s 10 år


- i historiens ljus -

fritt författad av en blind, döv och totalt oansvarig medlem!


Ja, kors, vad tiden går!

Nu är det åter dags att jubilera,

PBK Strike fyller tio år,

en ålder klubben bär, med heder,

det är en enkel sak att konstatera.

Först av allt, en krans vi lägger neder

- symbolisk får den bli, förstås -

för de kamrater, som har lämnat oss.

Här, i vår hemmahall, de gjort sin sista strike

och - om de inte frångått sina vanor -

så lär de Sankte Per, uti hans rike,

att slå ett dussin strajk i rad, på himlabanor.

Med saknad minns vi dessa våra vänner,

här ingen nämnd, men heller ingen glömd!


-De fem första åren har, av Sverre beskrivits

i en redig och klar historik,

om medlemsantalet, besked där har givits,

liksom en hel del statistik,

om starten, om namnet, om tröjornas färg,

men också om styrelsens "vanliga" snärj

att inhösta bidrag och dra igång serier.

Sån´t är inte så enkelt, som många tror!

Nej, ingen ska tro det är lika med ferier,

Somliga, nästan, i hallen bor!


- Från starten, till nu, medlemstalet vi dubblat.

Stabilt har det ökat, år ifrån år.

Över ekonomin har styrelsen grubblat,

ändå känns ej medlemsavgiften för svår.

Under åren, från tio till sjuttio "krisch" har den ökat,

kan synas som något, för hastig, takt,

men det är inflationen, som bakom har spökat,

fast i år har man äntligen brutit dess makt.


Med vår norska vänort har vi fått en gemenskap,

den går nu in på sitt åttonde år.

Med Lykkeberg BC har vi haft duster, i all vänskap,

-95 fick de sjunga: Seiern är vår!

I år i vår hemmahall, blev vi dem för svåra,

vi slog dem, med knappt fyrahundra poäng.

Nästa gång i Fredrikstad, kan bli deras tur att "scora",

när det gäller tävlinglekar vil de helst ge svenskar däng!


Vi har tävlat mot varann, var onsdag och torsdag.

vi har tävlat mot gelikar ifrån Filipstad och Örebro.

I Norrköping och Hagfors har vi varit med om storslag

och vi tänker inte sluta, eller slå oss till ro!

Redan -88 gick vi med i Bowlingalliansen,

en verksamhet, som knappast bedrives numer.

Vid årsmötet, -95, sades tack för den dansen,

framtiden får väl visa, om den helt lägges ner.


- När man kommer till hallen, en dag, när det ska spelas,

fins - säkert som amen - funktionärer på plats,

lagprotokoll, utlagda på bricka, aldrig felas

och mitt i lokalen, med, av lotter, en sats,

finns alltid Gunvor Karlsson, med Fortuna har hon tjing.

I våra hävder ska hon hedras, ty hon strävar för klubben

och får oss fresta lyckan, ring efter ring.

- Nog hade han tur, när han fick henne, den "gubben"!

(Att det är Karl-Erik, det vet de flesta väl.)


Nu har jag inte så mycket kvar att nämna:

Men äldst i vår krets, fastän ung i sin själ,

den mannen kan jag svårligen utelämna!

Det är Ragnar Jälmeryd, nestorn vår!

Än vid fyllda åttiosex, mången "ungdom" han slår!


- Med detta mina vänner, vill jag sluta historiken!

- Är det något jag glömt? - Javisst! Statistiken!

Sanning att säga! Jag vet inget om den!

Bara en sak har jag kollat!

Den femårsperiod, vi nu ser svinna hän,

har etthundratusen serier, cirka, vi bollat,

miljoner käglor slagit ner, som rests, om igen.


Tack till er alla, damer och herrar!

Släpp loss för tio nya år! Här finns inget som spärrar!