EXTERNA

Hej!


Deltagarlistan jag sänt till Lindesberg tävlingen "PIB" är enligt den ordning som anmälan gjorts på listan.

Resorna får som tidigare samordnas inom gruppen.

Med dessa ord vill jag tacka för mig på denna sida.


Stig