STYRELSEN OCH FÖRTROENDEVALDA

             

    Styrelsen


                  Ordförande

                  Lambert Renner         mobil 070 4645511

                                                  e-post  lc.renner@live.se

                 


                  Kassör

           Rolf Karlsson              mobil 070 4217674

                                         e-post  rolf.karlsson@telia.com


           Sekreterare

           Christina Renner          mobil  070 3138224

                                           e-post  lc.renner@live.se


                  

                     Villy Johansson              mobil  076 1114979

                                                                                       


                     Sören Jansson            mobil  070 3536499

                                                   e-post soren460723@gmail.com


             

   


                   Supleanter:

                 

                  Ulla Käller

                  Jan Karlsson                  Lotteriansvarig

                  Birgitta Hermansson    tfn  0586-52864   

                                                   mobil 070 2677518

                                                   e-post  birgitta.hermansson2@bahnhof.se


                  Ulla Käller


                 


                  Org.nr:  802514-2350


                  Swish   123 193 8729


                  BankGiro 319-7704


                  E-post:        bowling@pbkstrike.se

                 

                  Webansvarig: Lennart Myhrman


                     Övriga funktionärer


     

     Tävlingskommité:

     Christina Svärd

     Leif Dördal

     Bengt Hagman

     Sören Jansson

     Jan Käller

     Allan Johnsson

     


   


     UK Länsserien:

     Lambert Renner

     Lisbeth Kilström


     Festkommitté:

     Gunnel Johansson

     Birgitta Nilsson

     Ulla Käller

     


     Revisorer:

     Mats Nilsson

     Torbjörn Flod


     Rev.suppleant:

     Johan Axinger