STYRELSEN OCH FÖRTROENDEVALDA

             

    Styrelsen


                  Ordförande

                  Lambert Renner         mobil 070 4645511

                                                  e-post  lc.renner@live.se

                 


                   Kassör

         Rolf Karlsson              mobil 070 4217674

                                         e-post  rolf.karlsson@telia.com


          Sekreterare

          Villy Johansson          mobil 076 1114979          
          Christina Renner          mobil  070 3138224

                                           e-post  lc.renner@live.se

            

                    Jan Karlsson                mobil  0723038200                                                                            

                                                     e-post  karlssonj74@gmail.com

     


             

   


                   Supleanter:

                 

                  Ulla Käller

                  Anette Clarelius                  Lotteriansvarig

                  Rolf Karlsson


                  


                 

                  Org.nr:  802514-2350


                  Swish   123 193 8729


                  BankGiro 319-7704


                  Webb: pbkstrike.se


                  E-post:        bowling@pbkstrike.se

                 

                  Webansvarig: Lennart Myhrman


                     Övriga funktionärer


     

     Tävlingskommité:

     Christina Svärd

     Leif Dördal

     Villy Johansson

     Jan Karlsson

  

     UK Länsserien:

     Lambert Renner

     Lisbeth Kilström


     Festkommitté:

     Gunnel Johansson

     Birgitta Nilsson

     Ulla Käller

     


     Revisorer:

     Mats Nilsson

     Torbjörn Flod


     Rev.suppleant:

     Johan Axinger