STYRELSEINFORMATION

Klubben är nu medlem i

Svenska Bowlingförbundet (SF)  och

Värmlands Bowlingförbund (SDF)


Vi har nu registrerat 78 B-licenser.