STYRELSEINFORMATION

Klubben är nu medlem i

Svenska Bowlingförbundet (SF)  och

Värmlands Bowlingförbund (SDF)


Klubben har tagit beslut, alla medlemmar får en

B-licens, detta innebär att alla får en olycksfalls försäkring.


Vi kommer att kompletera medlemslistan, med dina sista fyra siffror för att kunna registrera dig hos Sv Bowlingförbundet och försäkringsbolag.