HCP

 Regler för Hcp-beräkning


Med det nya systemet omräknas Hcp först

efter 3 spelade omgångar och sedan efter varje omgång.

Detta gäller alla spelare.


Allt spel i 3-mannaserien räknas.


Nya spelare erhåller Hcp satta av tävlingskommitten.